• +90 535 495 06 97
 • av.istemihan@hotmail.com
 • Şehit Mustafa Mahallesi 3501 Sk. Ekerhanlıoğlu İşhanı Kat 1 no:101 Tarsus/Mersin

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Mersin (Tarsus) ceza hukuku avukatı; ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlar. Ceza avukatı, ceza yargılamasında temsil ettiği kişinin yasal haklarını müdafaa etmek suretiyle temini için çalışır. Hukuki prosedürün sağlıklı bir biçimde işletilmesini ve bu sayede sürecin sorunsuz bir biçimde seyretmesini sağlar. Ceza yargılamaları neticesinde son derece ağır ceza yaptırımları öngörüldüğü için, yargılamaya taraf kişilerin en iyi ceza avukatı tarafından temsil olunması, hak ve menfaatlerine aykırı sonuç doğmaması adına değerlidir.

Tarsus (Mersin) Ağır ceza avukatı, mevzuatta tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Ağır ceza avukatı, halk arasında yaygın kullanımı nedeniyle literatürde yerini almış olup; Ceza Hukuku üzerine uzmanlaşmış, suç ve ceza düzenlemelerine vakıf, ağır ceza mahkemelerinin görevli olduğu davalarda sanık müdafi sıfatını haiz avukatlar için kullanılır. Zira avukatlık, diğer pek çok meslekte olduğu gibi alanlar ve branşlar ihtiva eden bir meslek değildir. Dolayısıyla, İstanbul Ağır Ceza Avukatı gibi kavramlar, esasında yasal bir düzenleme alanına sahip olmayan ve fakat halk tarafından yaygın kullanımı nedeniyle hukuk terminolojisinde kendisine yer bulan kavramlardır.

Ceza mahkemesi avukatı, şahsi tasarrufu doğrultusunda her ne kadar ceza hukukundan doğan davalara baksa dahi, esasında hukukun her alanına ilişkin davalara bakmaya ehil ve muktedirdir. Fakat uzmanlığı gereğince daha çok ceza hukuku alanında hukuki yardım sağlar. Buradan hareketle, ceza avukatının baktığı davalardan bazılarını ifade etmek gerekirse:

 • Vergi kaçakçılığı,
 • Cinsel taciz ve saldırı suçları,
 • Tehdit, şantaj,
 • Uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırma ile ilgili suçlar,
 • Hakaret suçları,
 • Özel hayat gizliliğinin ihlali,
 • Hırsızlık,
 • Mala zarar verme,
 • İhaleye fesat karıştırmak,
 • Yalan tanıklık,
 • Taksirli yaralama suçları,
 • Kişiye yönelik dokunulmazlık ihlali suçları,
 • Basit dolandırıcılık suçları,
 • Çocuk kaçırma,
 • Görevi kötüye kullanma,
 • Askerlikten soğutma suçu,
 • Bilişim suçları,
 • Tefecilik suçu.

Sıralanan suçlara bakmakla görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. İstanbul ceza avukatı, asliye ceza mahkemesi eliyle yürütülen davalarda görev aldığı gibi, daha ağır ceza yaptırımı gerektiren suçların görüldüğü ağır ceza mahkemesinde yürütülen davalarda da görev alır. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalara bakan avukatlar ise, ağır ceza avukatı ismi ile bilinir. Ağır ceza avukatı tarafından hukuki yardım sağlanan suç ve davalar ise şu şekildedir:

 • Kasıtlı bir şekilde adam yaralama ve adam öldürme suçları,
 • Hile ile işlenen suçlar,
 • Yasama organına karşı işlenen suçlar,
 • Nitelikli dolandırıcılık,
 • Yağmalama, gasp etme suçları,
 • Taksirli öldürme suçu
 • İrtikap suçları,
 • Zimmet suçu,
 • Rüşvet yoluyla işlenen suçlar,
 • Anayasal düzene ve işleyişine yönelik işlenen suçlar,
 • Yasamaya karşı işlenmiş suçlar,
 • Milli savunmaya yönelik suçlar,
 • Belgede sahtecilik suçu,
 • Bazı siyasi suçlar,
 • Devlete karşı işlenmiş casusluk suçu,
 • Devletin organlarına karşı işlenen suçlar.

Mersin – Tarsus Ağır Ceza Avukatının baktığı davaların ağır ceza davaları olduğunu izah ettik. O halde, ağır ceza davalarının görev alanına giren davaların bilinmesi, ağır ceza avukatı tarafından bakılan davaların öğrenilmesi için isabetli olacaktır. 5235 Sayılı Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlığı altında yer alan Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesinde gereğince;

Ağır ceza avukatının baktığı davaların ağır ceza davaları olduğunu izah ettik. O halde, ağır ceza davalarının görev alanına giren davaların bilinmesi, ağır ceza avukatı tarafından bakılan davaların öğrenilmesi için isabetli olacaktır. 5235 Sayılı Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlığı altında yer alan Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesinde gereğince;

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
 • Müebbet hapis cezası,
 • 10 Yıldan daha fazla hapis cezası,

Gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesidir. Bununla birlikte, TCK’da düzenleme altına alınan;

 • Yağma | TCK md.148,
 • İrtikap | TCK md.250/1-2,
 • Resmî belgede sahtecilik | TCK md.204/2,
 • Nitelikli dolandırıcılık | TCK md.158,
 • Hileli iflas | TCK md.161,

Suçları ile, TCK’nın 2. Kitabının 4. Kısmının 4, 5, 6 ve 7. Bölümlerinde tanzim edilen suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332.maddeler istisna olmak kaydıyla) ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle açılan davalar da ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir. İşbu hüküm gereğince ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarla ilgilenen avukatlar ise ağır ceza avukatı olarak adlandırılır. Ağır ceza avukatı tarafından takip edilen davalar;

 • Kasten öldürme,
 • Hileli iflas,
 • Nitelikli yağma,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Zimmet,
 • Resmî belgede sahtecilik,
 • Parada sahtecilik,
 • Organ ve doku ticareti,
 • İntihara yönlendirme,
 • Rüşvet,
 • Nitelikli dolandırıcılık,
 • Cinsel saldırı,
 • İşkence,
 • İnsan ticareti,
 • Çocukların cinsel istismarı,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • İnsanlığa karşı suçlar,

Nedeniyle gerçekleştirilen davalardır.