• +90 535 495 06 97
 • av.istemihan@hotmail.com
 • Şehit Mustafa Mahallesi 3501 Sk. Ekerhanlıoğlu İşhanı Kat 1 no:101 Tarsus/Mersin

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ HUKUKU NEDİR?

İş Hukuku, kendine özgü kuralları ve uygulamaları olan bir hukuk dalıdır. İş sözleşmeleri, işçi, işveren, işçilik hakları, iş kazası, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hizmet tespiti, işe başlatmama tazminatı gibi birçok kavram İş Hukukuna özgü kavramlar olarak karşımıza çıkar.

İş hukukunun özel bir hukuk alanı olması, kendine has uygulamalarının ve inceliklerinin olması nedeniyle bu alandaki hukuki uyuşmazlıklara da uzman avukatların bakması tercih edilir.

İŞÇİ MAHKEMESİ AVUKATI” NE YAPAR?

İş Hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat öncelikle işçi ve işveren için hukuki danışmanlık yapabilir. İş sözleşmesinin hazırlanmasından itibaren verilecek hukuki danışmanlık ile taraflar ileride bir hukuki uyuşmazlık çıkma ihtimalini minimuma indirebilir.

Aynı şekilde iş sözleşmesinin devamı süresince de danışmanlık hizmetinden faydalanılabilir. Hukuka uygun davranmak isteyen işçi ve işverenler uygulamalarının hukuka uygun olup olmadığını, atacakları bir adımın kendilerine ne getireceğini öğrenebilir. Bu tip çalışmaları önleyici hukuk hizmeti olarak nitelendirmek mümkündür.

İş sözleşmesi ile ilgili bir hukuki uyuşmazlık ortaya çıktığında da avukatlardan yardım alınabilir. Arabuluculuk sürecini başlatıp yürütmek, dava açmak, dava sürecini yürütmek, gerektiğinde üst mahkemelere gitmek, kazanılan hakları icra yoluyla almak gibi birçok aşama avukatlar aracılığıyla yapılabilir.

İŞÇİ MAHKEMESİ AVUKATI” NASIL OLMALIDIR?

İş mahkemesi avukatı her davanın farklı bir dava olduğunun bilincinde olan, vekili olduğu tarafın haklarının koruyucusu ve gözeticisi sıfatını ve görevini üzerinde taşıyan avukatlık yetkisine sahip avukatlık mesleği mensubudur

İŞ HUKUKUNDAKİ UYUŞMAZLIK VE DAVALAR

İş sözleşmesiyle ilgili uyuşmazlıkların tamamı bu alana girer, En çok karşılaşılan davalar şunlardır:

 • İş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle açılan davalar
 • İşçi alacaklarının tespiti ve ödenmesi için açılan davalar. Bu alacaklar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil alacakları gibi kalemler olabilir.
 • İş kazası nedeniyle açılan tazminat davaları
 • Sigortası yatırılmayan işçilerin açtığı hizmet tespit davaları
 • Mobbing iddiasıyla açılan davalar

İş kazaları nedeniyle ortaya çıkan ölüm ve yaralanmalar için işverenden tazminat isteme hakkı vardır. Özellikle gerekli iş güvenliği eğitimlerinin verilmediği, koruyucu ekipmanların sağlanmadığı, güvenlik önlemlerinin alınmadığı kazalarda işçinin ya da mirasçılarının acısının bir nebze de olsa giderilmesi için bu davalar açılır. Literatürde iş kazası avukatı diye bir tabir olmasa da bu tip davalara bakan avukatlar halk arasında bu şekilde nitelendirilir.

 

İŞ HUKUKU DAVALARI NELERDİR

Genel olarak işçiler tarafından haklarını alamamaları halinde işverene karşı açılabilecek olan davalar şu şekilde sayılabilir;

 • KIDEM TAZMİNATI DAVASI,
 • İHBAR TAZMİNATI DAVASI,
 • FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVASI,
 • DİNİ VE RESMİ BAYRAM TATİLİ ALACAĞI DAVASI,
 • HAFTA TATİLİ ALACAĞI DAVASI.

İŞÇİ HANGİ HALLERDE İŞ DAVASI AÇABİLİR

İşçi işverene karşı iş hukukundan kaynaklı haklarının ödenmemesi halinde zamanaşımı sürelerine dikkat ederek her zaman dava açabilecektir. İşverene karşı dava açmak isteyen işçinin İŞ HUKUKU AVUKATINA danışması hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir.